რა არის Global BIM

რა არის Global BIM და როგორ შეიძლება გავხდეთ ამ გაერთიანების წევრი

რა არის Revit for MEP?

კონსტრუქციისა და MEP ინჟინერიის გაციფრულება სათავეს 1970-იანი წლებიდან იღებს. თუმცა, CAD და BIM მოდელირების ციფრულობის პირველი ეტაპები მეტად რთული და დროში გაწელილი იყო.  პირველი Revit - ის კონცეფცია 1997 წელს შეიქმნა და მისი იდეა CAD - ის მემკვიდრეობის გაგრძელებას უკავშირდებოდა. მოგვიანებით მას Revit Technology Corporation გადაერქვა (2000 წელს) და შეძენილ იქნა Autodesk - ის მიერ 2002 წელს. Autodesk Revit for MEP - მა გახსნა ახალი ჰორიზონტები ყველანაირი ციფრული მოდელირებისთვის, განსაკუთრებით კი BIM ექსპერტებისთვის. დღესდღეისობით Revit MEP ითვლება პროექტირების ერთ-ერთ ყველაზე თანამედროვე და მძლავრ ხელსაწყოდ. თუ რატომ ამას ახლავე აგიხსნით.

შენობის მართვის სისტემები (BMS): თანამედროვე ინფრასტრუქტურის ეფექტურობის ოპტიმიზაცია.

შენობის მართვის სისტემები (BMS), ასევე ცნობილი როგორც შენობის ავტომატიზაციის სისტემები (BAS), წარმოადგენს თანამედროვე ტექნოლოგიების ერთ დიდ გაერთიანებს, რომლის მიზანიც, შენობაში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვება და მართვაა.

VR პროექტირება ზერონში

წარმოგიდგენთ ზერონის ახალ სერვისს - ვირტუალურ რეალობაში ინტეგრირებულ MEP პროექტირებას BIM ფორმატში.

რატომ არის BIM ფორმატი MEP პროექტირების მომავალი?

სტატია მოგაწვდით ინფორმაციას სამშენებლო ინდუსტრიაში მიმდინარე ცვლილებების შესახებ. ავხსნით, თუ რატომ არის BIM ფორმატი MEP პროექტირების მომავალი, რა უპირატესობა და პოტენციალი აქვს მას.

BIM ტექნოლოგიების ინტეგრირება MEP პროექტირების პროცესში

სტატია მოგაწვდით ინფორმაციას MEP პროექტირების პროცესში BIM ტექნოლოგიების გამოყენების შეასახებ; განკუთვნილია მათთვის, ვისაც პროექტირების კონცეფციასთან შეხება არ ჰქონია; სტატიაში ვისაუბრებთ ამ მეთოდის ძლიერ მხარეებზე; წარმოვაჩენთ, თუ რა გზით შეუძლია მომხმარებელს, დაზოგოს ფულადი და მატერიალური რესურსი და, ამასთანავე, გააუმჯობესოს პროექტი.

ზერონი 1 წლისაა

პირველ მარტს ზერონს 1 წელი შეუსრულდა. ამ დროის მანძილზე, კომპანიამ ოცდაათამდე პროექტი წარმატებით შეასრულა.