საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

გათბობა, გაგრილება, ვენტილაცია

სპლიტ-სისტემები
ცენტრალური მართვის სისტემები
მოდინებითი დანადგარები
სამაცივრე აგრეგატები
სამაცივრე აგრეგატების ჟურნალის წარმოება
ჰიდრავლიკის მოწყობა, დაგეგმვა განვითარება
ინოვაციური მოწყობილობების დანერგვა
ცენტრალური მართვა