სახანძრო უსაფრთხოება

ხანძარქრობა, სახანძრო ვენტილაცია, სახანძრო სიგნალიზაცია