საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ელექტროობა

ტრანსფორმატორის მოწყობა
ელ.გამანაწილებელი ფარების მოწყობა
საწარმოო ავტომატიზაციის მართვის ფარები
ცენტრალიზებული მართვის სისტემა (BMS)
ჭკვიანი სახლის მართვის სისტემა
კაბელირება/საკაბელო კონსტრუქციები
დამიწების სისტემის მოწყობა
მეხამრიდის სისტემები
განათების სისტემები/სანათები
ფურნიტურა
შიდა და გარე განათება
გენერატორები და უწყვეტი კვების წყარო
მექანიკური ნაწილის ელექტრული უზრუნველყოფა
ელექტრული სისტემების წინასწარი და საბოლოო კალკულაცია