დადიანი რეზიდენსი


სტატუსი:


ლოკაცია: ზუგდიდი, ცოტნე დადიანის ქ.18
პროექტის ხანძგილოვბა:
-----------------------------------------------

ზერონმა Dadiani Residence ⁃ დადიანი რეზიდენსი სრული MEP სერვისით უზრუნველყო.
პროექტის ფარგლებში შემდეგი სამუშაოები შესრულდა:

  • პროექტირება;
  • ელექტროობა;
  • სუსტი დენები;
  • წყალარინების სისტემა;
  • ვენტილაცია;
  • ხანძარქრობა;
  • სახანძრო სიგნალიცია.