ფარმაცევტულ-ლოჯისტიკური ცენტრი


სტატუსი:


ლოკაცია: ალექსეევკას დასახლება, თბილისი
პროექტის ხანძგილოვბა:
-----------------------------------------------
ფარმაცევტული პროდუქტების ლოჯისტიკური მომსახურების ცენტრი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ საწყობსა და საოფისე სივრცეებს აერთიანებს.
  
ზერონმა ობიექტზე მუშაობა 2022 წლის იანვარში დაიწყო.  ლოჯისტიკურ ცენტრში სამუშაოები 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ხელშეკრულებით განსაზღვრული პუნქტები ვადების სრული დაცვით შესრულდა. 
 შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი ასე გამოიყურება:

o შენობის ელექტრიფიკაცია;
o განათების სისტემები/სანათები;
o გარე ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები;
o კაბელირება/საკაბელო კონსტრუქციები;
o ელ.გამანაწილებელი ფარები;
o დამიწების სისტემის მოწყობა;
o სხივური დეტექორების მონტაჟი;
o კვამლაღმომჩენი სისტემა;
o საგანგაშო ღილაკები;
o სახანძრო გახმოვანება;
o მეხამრიდის სისტემის მოწყობა.