ლიბო გრუპის საწყობი


სტატუსი:


ლოკაცია: 84 დავით გურამიშვილის გამზირი, თბილისი
პროექტის ხანძგილოვბა:
-----------------------------------------------

ლიბო გრუპი სადისტრიბუციო კომპანიაა, რომელიც ბაზარზე რამდენიმე მიმართულებით (კოსმეტიკა, სამომხმარებლო და ჰიგიენური საშუალებები) ოპერირებს.

ზერონმა ობიექტზე მუშაობა 2022 წლის ოქტომბერში დაიწყო.  პროექტით გათვალისწინებული ძირითადი სამუშაოები შესრულებულია, ვადების სრული დაცვითა და სტანდარტების გათვალისწინებით. ამჟამად კი ლიბო გრუპის საწყობში დამატებითი სამუშაოები მიმდინარეობს. 


 უკვე დასრულებულია:
o შენობის ელექტრიფიკაცია;
o შიდა და გარე განათების სისტემები/სანათების მონტაჟი;
o გარე ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები;
o კაბელირება/საკაბელო კონსტრუქციები;
o ელ.გამანაწილებელი ფარების აწყობა/გამართვა/გაშვება;
o დამიწების სისტემის მოწყობა;
o მეხამრიდის სისტემის მოწყობა;
o აღრიცხვის კვანძის მოწყობა.