რკინა-ბეტონის ანაკერები კონსტრუქციების საწარმო


სტატუსი:


ლოკაცია:
პროექტის ხანძგილოვბა:
-----------------------------------------------
შესრულებული სამუშაოები (ობიექტზე მიმდინარეობს დამატებითი სამუშაოები):
 
• ელ.მომარაგება;
• განათების სისტემის მოწყობა;
• ფარების მონტაჟი;
• დამიწების სისტემის მოწყობა.